วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การกรอกรหัสงบประมาณ ในระบบ e-GP (ตอนที่ 1 ขั้นตอนการสร้างโครงการ)                เนื่องด้วยระบบ e-GP ระยะ 2 มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยต้องกรอกรหัสงบประมาณ กับ รหัสแหล่งของเงิน ในขั้นตอนของการสร้างโครงการ ดังนี้


1.  ให้กรอกข้อมูลการสร้างโครงการ โดย ขณะที่เรากรอกข้อมูลในส่วนของ จำนวนเงิน ให้เรา เลือกแหล่งของเงินก่อน จากนั้นกดที่ข้อมูลงบประมาณ ดังรูป


2.  เมื่อเข้ามา สิ่งที่เราต้องกรอก คือ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน และ จำนวนเงินตามลำดับ ตอนนี้ยังไม่สามารถกรอกข้อมูลใดๆได้ ให้กดไปที่แว่นขยายที่ ช่องรหัสงบประมาณ3.  เมื่อเข้ามาจะมีช่องรหัสเลขงบประมาณ และ รหัสแหล่งของเงิน ให้กรอก  เลขที่จะกรอกคือ เลขที่ใช้ในการส่งในระบบ GFMIS 
4.  จากตัวอย่างในภาพ
รหัสงบประมาณ :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสแหล่งของเงิน : ค่าวัสดุ
เมื่อกรอกรหัสครบถ้วน ให้กดที่ค้นหา


5.  เมื่อกดค้นหา จะมีรายการขึ้น ให้กดเลือก งบประมาณด้านล่าง


6. เมื่อกดที่งบประมาณแล้วจะกลับมาในส่วนที่ให้กรอกรหัสงบประมาณ จะเห็นว่า รหัสงบประมาณ กับแหล่งของเงิน จะขึ้นมาให้  ให้ใส่จำนวนเงินในช่อง ดังรูป จากนั้นกดบันทึกเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนปกติการกรอกรหัสงบประมาณ ในระบบ e-GP (ตอนที่ 2 ขั้นตอนเมื่อจะทำการสร้างใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง)
การกรอกรหัสงบประมาณ ในระบบ e-GP (ตอนที่ 3  ขั้นตอนบริหารสัญญา)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น