วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การกรอกรหัสงบประมาณ ในระบบ e-GP (ตอนที่ 2 ขั้นตอนเมื่อจะทำการสร้างใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง) คำชี้แจง
                 การกรอกรหัสงบประมาณลงในระบบ e-GP นั้น สามารถทำได้ใน 3 ช่วง ถ้าท่านได้ทำในขั้นตอนการเพิ่มโครงการแล้ว (ตอนที่ 1) ไม่จำเป็นต้องทำให้ตอนที่ 2 (ตอนนี้) และ ตอนที่ 3 อีก
การกรอกรหัสงบประมาณ กับ รหัสแหล่งของเงินในขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา
                ในกรณีที่มีการสร้างโครงการแล้ว แต่ยังไม่จัดทำร่างสัญญา เราสามารถกรอกเพิ่มข้อมูลรหัสงบประมาณ และ รหัสแหล่งของเงินจากที่นี่ได้ เช่นกัน
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลรหัสงบประมาณ และ รหัสแหล่งของเงิน ในขั้นตอนการทำร่างสัญญา
1. ให้เลือกที่ลูกบอล 5. จัดทำร่างสัญญา


2. ให้คลิ๊กเลือกที่ข้อมูลงบประมาณโครงการ

3. คลิ๊กเลือกที่ ข้อมูลงบประมาณ
 
4.  เมื่อเข้ามา สิ่งที่เราต้องกรอก คือ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน และ จำนวนเงินตามลำดับ ตอนนี้ยังไม่สามารถกรอกข้อมูลใดๆได้ ให้กดไปที่แว่นขยายที่ ช่องรหัสงบประมาณ


5.  เมื่อเข้ามาจะมีช่องรหัสเลขงบประมาณ และ รหัสแหล่งของเงิน ให้กรอก  เลขที่จะกรอกคือ เลขที่ใช้ในการส่งในระบบ GFMIS


6.  จากตัวอย่างในภาพ
รหัสงบประมาณ :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสแหล่งของเงิน : ค่าวัสดุ
เมื่อกรอกรหัสครบถ้วน ให้กดที่ค้นหา


7. เมื่อกดที่งบประมาณแล้วจะกลับมาในส่วนที่ให้กรอกรหัสงบประมาณ จะเห็นว่า รหัสงบประมาณ กับแหล่งของเงิน จะขึ้นมาให้  ให้ใส่จำนวนเงินในช่อง จากนั้นกดบันทึกเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนปกติไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น