วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วิธีการบันทึกข้อมูลในกรณีที่ส่วนราชการ มีการซื้อหรือจ้าง หน่วยงานราชการด้วยกัน ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS


            ในกรณีที่ส่วนราชการ มีการซื้อหรือจ้าง หน่วยงานราชการด้วยกัน  ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS กระบวนการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เป็นดังนี้
          
1. สร้างโครงการในระบบ e-GP โดยเลือกการเบิกจ่ายเงินเป็น ผ่าน GFMIS”

2. ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนถึงลูกบอล ที่ 3 บันทึกราคาผู้เสนอราคา 3. ในลูกบอล ลูกที่ 3 ให้ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของส่วนราชการที่เป็นผู้ขาย หรือ รับจ้าง
หมายเหตุ ถ้าหน่วยงานราชการดังกล่าว เป็นผู้ค้าภาครัฐกับ e-GP แล้ว และปรับปรุงข้อมูลตาม เมื่อเราใส่ข้อมูลผู้ค้ากับราคา  เมื่อทำการบันทึกแล้วชื่อจะเป็นสีม่วง ดังภาพ

 


4. เข้าสู่ลูกบอลลูกที่  5 จัดทำร่างสัญญา
5. เลือกรายละเอียดสัญญาหรือข้อตกลง6.  ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล จะสังเกตว่า  มีช่องให้กรอกหน่วยเบิกจ่ายผู้ขายหรือผู้รับจ้าง กับชื่อหน่วยงานผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 7. เมื่อเข้าไปในส่วนของแว่นขยาย จะขึ้นให้กรอกข้อมูลดังภาพ ให้กรอกรหัสหน่วยเบิกจ่าย แล้วกดค้นหา 
8. เมื่อกดค้นหาแล้ว ระบบจะขึ้นข้อมูลหน่วยเบิกจ่าย ถ้าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนราชการ ที่ขายหรือรับจ้าง ให้คลิ๊กที่รหัสหน่วยเบิกจ่าย
  -  รหัสหน่วยเบิกจ่ายให้ใส่รหัสศูนย์ต้นทุน
 -   ถ้าไม่ทราบให้ค้นหาจากชื่อหน่วยงาน
9. จากนั้นให้กรอกข้อมูล ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ให้ครบถ้วน จากนั้น ตรวจสอบข้อมูล GFMIS
10. ถ้าผลการตรวจสอบ ปรากฏดังรูป แปลว่าสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น