วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การปรับปรุงระบบจัดซื้อฯ ในส่วนของการยกเลิกประกาศเชิญชวน


 การปรับปรุงระบบจัดซื้อฯ ในส่วนของการยกเลิกประกาศเชิญชวน

         กรมบัญชีกลาง ได้เพิ่มเติมการบันทึกรายการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในส่วนของการยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ โดยให้ส่วนราชการระบุข้อมูลว่า ต้องการจัดทำโครงการใหม่หรือไม่ในส่วนของการยกเลิกประกาศเชิญชวน (ดังภาพ)

            
           ทั้งนี้ เดิมเมื่อส่วนราชการจัดทำโครงการใหม่แล้ว ต้องจัดทำแบบ egp01-0114 กรณีผู้ค้าดาวน์โหลดโอกสารโดยไม่ต้องชำระเงิน เพื่อขอให้กรมบัญชีกลางเพิ่มข้อมูลในส่วนที่ผู้ซื้อเอกสารในประกาศประกวดราคาโครงการเดิม  สามารถดาวโหลดเอกสารได้ในโครงการใหม่แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น